КОНТАКТИ
Всеки работен ден ще можете да задавате въпросите си, свързани с провеждането на традиционната анкета "Спортист на годината на България" 2010:


Организационен екип на Нове АД Холдинг:

лице за контакт:
Христина Ангелова


адрес:
гр. София 1000, ул. Московска №43


тел.:
(02) 986 29 79

моб. тел.:
(0897) 903 838

e-mail:
athlete2010@nove.bg