УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

  За да отразите официалната церемония по награждаването на „Спортист на
годината“, „Спортист №1 с увреждания на годината“, „Отбор на годината“ и „Треньор
на годината“, организирана от Нове АД Холдинг, ви приканваме да попълните заявка
за акредитация. Формата за акредитация се намира в уеб сайта „Спортист на
годината“ – www.athlete.nove.bg, раздел „Акредитации“.
  Заявки за акредитация се приемат най-късно до 20.12.2010 г., понеделник. 
Заявки след този срок, поради организационни и предохранителни мерки, няма да
бъдат приемани. След като получим вашата заявка и тя бъде одобрена, ще ви бъде
върнат e-mail с положителен отговор. Името на медията и имената на
акредитираните журналисти ще се публикуват в www.athlete.nove.bg, раздел
„Акредитирани медии“. 
  Акредитират се по:
  - двама души – репортер и фотограф, за печатни издания, интернет сайтове и
информационни агенции;
  - един репортер за радиостанции;
  - двама души – репортер и оператор, за телевизии.
  Вратите на Рейнбоу Плаза ще бъда отворени не по-рано от 19.30 часа.
  Достъпът до церемонията става при засилени охранителни мерки. Списък с
акредитираните медии и журналисти ще бъде предоставен на охраната и
допускането в залата на Рейнбоу Плаза ще става само ако вашата медия и име са в
списъка. Носете журналистическите си карти за лична идентификация. 
  Репортери, фоторепортери, оператори, технически лица и други
представители на медии, които нямат акредитация или не са спазили изискването за
официално облекло (рокля или костюм за дамите, както и костюм за господата) няма
да бъдат допуснати на церемонията!
  Ще има определени зони за позициониране на отразяващите журналисти. Те
са посочени върху скицата на Рейнбоу Плаза в уеб сайта www.athlete.nove.bg,
раздел „Акредитации“ – „Зони за отразяване“. По време на церемонията не може да
напускате тези зони, поради директното излъчване, взетите мерки за сигурност и
позиционирането на гостите и другите сектори в залата.
  Снимачната техника трябва да бъде разположена в залата най-късно до 20.00
часа. До 20.20 часа всички гости, номинираните спортисти и треньори заемат местата
си. В 20.30 часа започва директното излъчване по БНТ 1 и БНТ Сат. 
  От материала, който ще заснемете по време на церемонията, имате право да
излъчите до 90 секунди репортаж, най-рано 30 минути след края на
церемонията.Тази година отново ще има специално обособен прескът, само в който
спортистите от Златната десятка, Спортист №1 с увреждания, представители на Отбора
на годината и тримата наградени треньори ще дават интервюта.
  За да работите нормално и спокойно, както и за да дадете тази възможност и
на организационния екип на проявата, е необходимо стриктното спазване на този
регламент.

Заявката за акредитация приключи

ЗАЯВКА ЗА АКРЕДИТАЦИЯ
Медия:

   
Трите имена на отразяващите журналисти:

1. Имена на репортер

   
Длъжност

   
Телефон

   
email

   

2. Имена на оператор/Фотограф

 
Длъжност

 
Телефон

 
email

 

Заявката за акредитация приключи